Pagina principală
Pagina principală Pagina principală WWW.UNDP.MD
DREPTUL MEU
SOCIETATEA CIVILĂ
COMUNITATEA DE PRACTICIENI
PUBLICUL LARG
FEEDBACK
Sondaj
Cosiderati ca audierile publice organizate de Comisia pentru drepturile omului vor contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor omului
Da, cu siguranta
Mai putin
Nu
Resultate
<<    Februarie 2018     >>
LMMJVSD 
   12345
5678910116
121314151617187
192021222324258
262728    9
Subscriere noutăţi

Pnado în Moldova Despre proiect Resurse web Publicaţii Contactele proiectului
Plan National

 

Planul Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului RAR 
Национальный план действий в области прав человека Республики Молдова RAR 
National Human Rights Action Plan of the Republic of Moldova for 2004-2008 RAR
  Ce este PNADO?
01 Planul Naţional de acţiuni оn domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (PNADO) este un document elaborat la iniţiativa Parlamentului Republicii Moldova de către reprezentanţii Guvernului şi societăţii civile.

PNADO a fost elaborat pentru a asigura un efort comun al instituţiilor de stat şi a societăţii civile оn implementarea unei politici şi strategii unice de оmbunătăţire a situaţiei оn domeniul drepturilor omului. Pornind de la deciziile adoptate оn cadrul primei Conferinţe naţionale cu privire la PNADO din 16 octombrie 2001, la 28 decembrie 2001, Parlamentul a adoptat Hotărвrea nr.790-XV cu privire la crearea Comitetului coordonator pentru elaborarea şi realizarea Planului naţional de acţiuni оn domeniul drepturilor omului (Comitetul coordonator), a aprobat componenţa şi regulamentul acestui comitet.

În conformitate cu recomandările internaţionale, ţinându-se cont de experienţa altor state, în prima etapa de elaborare a PNADO s-a efectuat un studiu fundamental asupra situaţiei curente din domeniul drepturilor omului, care a permis identificarea celor mai stringente probleme оn domeniu, precum şi a direcţiilor prioritare ale acestui plan. Studiul fundamental al situaţiei curente din domeniul drepturilor omului оn Republica Moldova a servit drept bază pentru acţiunile concrete incluse оn PNADO.
Procesul de elaborare a PNADO a fost unul participativ, desfăşurat cu implicarea activă a deputaţilor, reprezentanţilor administraţiei publice centrale, reprezentanţilor societăţii civile. Procesul de elaborare a finisat cu aprobarea Planului Naţional de acţiuni оn domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 prin Hotărвrea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 415-XV din 24 octombrie 2003. Comisia pentru drepturile omului a Parlamentului Republicii Moldova şi Comitetul coordonator sunt structurile responsabile de exercitarea controlului asupra procesului de implementare a PNADO şi informarea Parlamentului RM оn acest sens. Оn procesul de implementare a Planului naţional, оn cadrul autorităţilor publice centrale şi administraţiilor publice locale au fost desemnaţi din rвndul funcţionarilor publici – coordonatori оn domeniul drepturilor omului care sunt responsabili de monitorizarea implementării PNADO la nivel local şi оn cadrul ministerelor, agenţiilor pe care ei le reprezintă.

Direcţiile prioritare incluse оn Planul naţional sunt drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului a căror оncălcare are un caracter de masă şi lezează interesele unor mari categorii de populaţie, оn această categorie intră:
 • dreptul la viaţă, integritate psihică şi fizică;
 • dreptul la muncă şi protecţia muncii;
 • dreptul la protecţie socială;
 • dreptul la ocrotirea sănătăţii;
 • dreptul la un mediu sănătos;
 • dreptul la educaţie;
 • dreptul la informaţie, libertatea opiniei şi exprimării.
Respectarea insuficienta a acestor drepturi afectează оn egala măsură interesele tuturor cetăţenilor. Totodată, оn societatea noastră există anumite categorii de populaţie ale căror drepturi trebuie protejate оn mod special. S-a decis ca, оn Planul naţional, să se acorde atenţie deosebită acestor categorii. Оn capitole separate sоnt prevăzute acţiuni orientate spre respectarea următoarelor drepturi:
 • drepturile copilului şi ale familiei;
 • drepturile femeii оn contextul şanselor egale;
 • drepturile minorităţilor naţionale;
 • drepturile deţinuţilor;
 • drepturile militarilor;
 • drepturile refugiaţilor şi ale migranţilor;
 • drepturile persoanelor cu orientare sexuală ne-tradiţională.
Iniţiativa Parlamentului Republicii Moldova de elaborare şi implementare a Planului naţional este susţinută de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Programul global comun al PNUD şi Biroul Оnaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului (HURIST – „Consolidarea drepturilor omului”), Guvernul Olandei.

 

UN.MD UN.MD
Pnado în Moldova Despre proiect Resurse web Publicaţii Contactele proiectului
Societate civilă Comunitatea de practicieni Pentru media Publicul larg Feedback